Anabolički steroidi: Neželjeni efekti

Anabolički steroidi su efikasni u poboljšanju sportskih rezultata (sportske performanse). Međutim, problem je pojava neželjenih sporednih efekata, koji mogu ugroziti zdravlje. Pošto djeluju na nekoliko sistema organizma, može se pojaviti bezbroj neželjenih efekata. Generalno su štetniji oralni steroidi (u obliku tableta) od onih injekcionih.Pored toga, o kojoj se vrsti anaboličkih steroida se radi je bitno ne samo za povoljne efekte, nego i za neželjene efekte.

Posebno anabolički steroidi, koji imaju 17-alkil grupu, su potencijalno više štetni, posebno za jetru.  Jedan od problema sa sportistima, a posebno sportistima koji se bave sportovima snage i bilderima, je upotreba oralnih i injekcionih anaboličkih steroida istovremeno, i u dozama koje mogu biti puno (i do 40 puta) veče od preporučene terapijske doze. Učestalost i ozbiljnost nuspojava je prilično promenljiva. To zavisi od nekoliko faktora kao što su vrsta anaboličkih steroida, doza, trajanje upotrebe te osetljivost i odaziv pojedinca. 

Funkcionisanje jetre
 Anabolički steroidi mogu imati vrlo negativan uticaj na jetru. To je naročito tačno za oralne anaboličke steroide. Injekcioni anabolički steroidi imaju manje ozbiljne posledice na jetru. Smatra se, da testosteron cypionat, testosteron enanthate i drugi injekcioni anabolički steroidi imaju malo negativnih efekata na jetru.

Međutim, lezije jetre mogu se pojaviti nakon upotrebe injekcionog nortestosterona, a povremeno i posle ubrizgavanja estara testosterona. Uticaj na funkcije jetre je bio intenzivno proučavan. Većina studija uključuje hospitalizovane pacijenate koji su se lečili duže periode za razne bolesti, kao što su anemija, bubrežne insuficijencije (bubrežne slabosti), impotencija i disfunkcije hipofize. U kliničkim ispitivanjima tretman sa anaboličkim steroidima rezultirao je smanjenom funkcijom jetre.

Pored toga su zabeležili još (intrahempatićnu) holestazu, simptomi su svrab i žutica, i peliozu jetre. Pelioza jetre je hemoragijska cistična degeneracija jetre, što može dovesti do fibroze i portne hipertenzije. Ruptura ciste može da dovede do fatalnog krvarenja. Zabeležili su i benigni i maligni tumori. Postoje prilično snažni dokazi, da tumore jetre izazivaju anabolički steroidi koji sadrže 17-alfa-alkil grupu.

Postoje indicije da upotreba anaboličkih steroida kod sportista može dovesti do karcinoma jetre. Često ove anomalije ostanu asimptomatske, budući da pelioza hepatis i tumori jetre ne rezultiraju uvek u abnormalnostima u varijablama krvi, koje se obično koriste za merenje funkciju jetre.

3d-printed-human-liver-1

Upotreba anaboličkih steroida je često povezana sa povećanjem aktivnosti enzima jetre kao što su aspartat aminotransferaza (AST), alanin aminotransferaze (ALT), alkalna fosfataza (AP), laktat dehidrogenaze (LDH) i gama glutamil transpeptidaza (GGT). Ovi enzimi su prisutni u hepatocitima (hepatocit je ćelija tkiva jetre) u relativno visokim koncentracijama i povećanje nivoa ovih enzima u plazmi vodi do oštećenja jetri.

U longitudinalnim studijama, u kojima su bili obuhvaćeni sportisti, koji su uzimali anaboličke steroide, kontradiktorni rezultati su dobijeni kod aktivnosti enzima jetre (AST, ALT, LDH, GGT, AP). U nekim studijama nivoi enzima su povećani, dok u drugima nije bila pronađena nikakva promena. Kada su pronađeni povećani nivoi, vrednosti su umereno povećane i normalizuju se u roku od nekoliko nedelja nakon apstinencije.

Anabolički steroidi i muški reproduktivni sistem
Anabolički steroidi su derivati testosterona, koji ima jake gonitotropne efekte (stimuliše rast i razvoj polnih tkiva). Iz tog razloga, ne budite iznenađeni, jer se neželjeni efekti mogu pojaviti i kod reproduktivnog sistema. Primena anaboličkih steroida dovodi do jako povišanih koncentracija testosterona ili derivata testosterona od uobičajenih nivoa u telu. Preko povratne petlje proizvodnja i oslobađanje luteinizirajućeg hormona (LH) i folikostimulirajućeg hormona (FSH) su smanjeni.

Produžena primena anaboličkih steroida u relativno visokim dozama će dovesti do hipogonadotropnog hipogonadizma, sa smanjenim koncentracijama LH, FSH i testosterona.

Postoje jake indicije da trajanje, doza i hemijska struktura steroida utiču na koncentraciju gonadotropina. Umeren pad lučenja gonadotropina izaziva atrofiju testisa, kao i smanjenje proizvodnje sperme. Oligospermija (nizak broj spermatozoida), azoospermija (potpuno odsustvo spermatozoida u spermi) i povećan broj abnormalnih ćelija spermatozoida su zabeleženi kod sportista koji koriste anaboličke steroide, što dovodi do smanjenja plodnosti. Nakon prestanka uzimanja steroida funkcionisanje polnih žlezda će se oporaviti u roku od nekoliko meseci. Postoje indicije, međutim, da je potrebno nekoliko meseci.

U bodibildingu, gde se obično upotrebljavaju visoke doze, po prestanku korišćenja steroida često horiogonadotropini se primenjuju da stimulišu funkcionisanje testisa. Efikasnost ove terapije je nepoznata.

Steroids-are-for-wussies-Air-pumps-are-for-The-Kings-of-Muscle1

Različite studije ukazuju da korišćenje više od jednog tipa anaboličkih steroida istovremeno izaziva još jače zadržavanje funkcionisanja polnih žlezdi nego kod korišćenja samo jedne vrste anaboličkih steroida. Nakon prestanka uzimanja steroida ove promene u plodnosti obično se poprave u roku od nekoliko meseci. Međutim, nekoliko slučajeva je zabeleženih u kojima je hipogonadizam trajao duže od 12 nedelja.

Dobro poznata nuspojava anaboličkih steroida kod muških je ginekomastija (povećanje grudi). Ginekomastija je rezultat povećanih nivoa estrogena, koji je tipični ženski polni hormon. Estrogeni estradiol i estron nastaju u muškaraca perifernom aromatizacijom i konverzijom anaboličkih steroida. Povećan nivo estrogena kod muškaraca stimulišu rast grudi. U principu ginekomastija se ne može rešiti bez operacije.

Anabolički steroidi mogu uticati na seksualnu želju. Iako je objavljenih nekoliko istraga o ovom pitanju, čini se da se tokom upotrebe anaboličkih steroida seksualna želja povećava, iako je učestalost erektilne disfunkcije povećana. Ovo može izgledati kontradiktorno, ali seksualni apetit je androgen-zavisan, dok erektilna funkcija nije. Pošto se seksualna želja i agresivnost povećaju tokom upotrebe anaboličkih steroida, može se povećati i vjerovatnoća za seksualne napade.

20141020100410uid1

Anabolički steroidi i ženski reproduktivni sistem  
U normalnom ženskom telu se proizvode male količine testosterona, a kako i kod muškaraca veštački povećanje nivoa uz upotrebu anaboličkih steroida će uticati na hipotalamus-hipofiza-gonadnu osovinu. Povećanje androgena će inhibirati stvaranje i oslobađanje LH i FSH, što če rezultirati padom serumskih nivoa LH, FSH, estrogena i progesterona. To može da dovede do inhibicije formiranja folikula, ovulacije i nepravilnosti menstrualnog ciklusa. Nepravilnosti menstrualnog ciklusa karakteriše produžavanje folikularne faze, skraćenje lutealne faze ili amenoreja. Efekti anaboličkih steroida u dozama kao što se obično koriste u sportu na hipotalamus-hipofiza-gonadnu osovinu kod žena se gotovo da ne proučavaju.

Ostale neželjene posledice upotrebe anaboličkih steroida kod žena su povećana seksualna želja i hipertrofija klitorisa. Nekoliko sistematskih istraživanja ukazuje na to da su efekti slični onim kod pacijenata, lečenih sa anaboličkim steroidima.

Anabolički steroid korišćen od strane trudnice može dovesti do pseudohermafroditizma ili zastoja rasta ploda. Upotreba anaboličkih steroida može čak dovesti do smrti ploda. Međutim, ove nuspojave nisu sistematski proučavane. Verovatno je da ozbiljnost (težina) nuspojava zavisi od doze, trajanja upotrebe i tipa anaboličkih steroida.

Dodatni neželjeni učinki anaboličkih steroida posebno kod žena su akne, gubitak kose, produbljeni glas, muška ćelavost (ćelavost na tjemenu), dlake na licu i atrofija dojki. Produbljeni glas, smanjene grudi, povećanje klitorisa i gubitak kose su uglavnom trajni. Kod žena, koje koriste anaboličke steroide, može da se razviju muške crte lica i muška mišićavost, koža postaje gruba.

Lipoproteini u krvi i kardiovaskularni sistem  
Anabolički steroidi takođe utiču na kardiovaskularni sistem i profil serumskih lipida. Relativno malo studija urađeno je da se ispita uticaj anaboličkih steroida na kardiovaskularni sistem. Longitudinalne studije na uticaj anaboličkih steroida na morbiditet i mortalitet od kardiovaskularnih bolesti još nisu bile sprovedene.

Većina istraživanja je bila fokusirana na faktore rizika za kardiovaskularne bolesti, a posebno uticaj anaboličkih steroida na krvni pritisak i na lipoproteine u plazmi. U većini studija preseka u serumu holesterol i trigliceridi između korisnika anaboličkih steroida i nekorisnika se ne razlikuju. Međutim, tokom upotrebe anaboličkih steroida ukupni holesterol teži da se poveća, dok se HDL-holesterol primetno smanji, znatno ispod normalnog opsega. Serumski LDL-holesterol pokazuje promenljiv odgovor: blagi porast ili nikakvu promenu. Odgovor ukupnog holesterola izgleda da zavisi od vrste treninga. Kada velik deo treninga čine aerobne vežbe, protivteža povečanog efekata anaboličkih steroida je sa naporom izazvani povećani efekat, koji može da dovede do neto pada ukupnog holesterola. Aerobni trening ne može nadoknaditi steroidima indukovan pad HDL-holesterola i njegovih subfrakcija HDL-2 i HDL-3.

cardiovascular-2

Tačan efekat steroida na LDL-holesterol je još nepoznat. Čini se da anabolički steroidi utiču na jetreni triglicerid lipaze (HTL) i lipoprotein lipaza (LPL). Muškarci obično imaju viši nivo HTL, dok žene imaju veći LPL. Anabolički steroidi stimulišu HTL, što je verovatno dovelo do smanjene serumske koncentracije HDL-holesterola.

Uticaj steroida na trigliceride nije poznat. Pretpostavlja se, da relativno niske doze ne utiču na nivo triglicerida u serumu, a ne može se isključiti mogućnost da veće doze izazivaju povećanje.

Ne postoji saglasnost o uticaju steroida na krvni pritisak. Odaziv verovatno zavisi od doze. Postoji neki podaci koji ukazuju da visoke doze povećavaju dijastolni krvni pritisak, dok niske doze nemaju značajnog uticaja na dijastolni krvni pritisak. Povećanje dijastolnog krvnog pritiska normalizuje se u roku od 6-8 nedelja nakon završetka upotrebe anaboličkih steroida. Čini se, da ponovna naizmenična (isprekidna) upotreba steroida ne utiče na dijastolni krvni pritisak tokom perioda u kojima se ne upotrebljavaju anabolički steroidi.

Postoje dokazi da upotreba steroida izaziva strukturne promene u srcu i da se ishemijska tolerancija smanjuje posle upotrebe steroida. Ehokardiografske studije kod bodibildera, koji su koristili anaboličke steroide, pokazale su blagu hipertrofiju leve komore, sa smanjenim dijastolnim opuštanjem, što dovodi do smanjenog dijastolnog punjenja. Neki istraživači su povezali kardiomiopatije, infarkt miokarda i cerebrovaskularni incident sa zloupotrebom steroida. Međutim, moguća uzročno-posledična veza nije mogla biti dokazana, jer longitudinalne studije, koje su neophodne, da se dokaže takav odnos, još uvek nisu sprovedene. Postoji ubedljiv dokaz, da oralna upotreba steroida ima snažnije negativne efekte nego injektabilni steroidi.

Iako efekti anaboličkih steroida imaju nepovoljan uticaj na faktore rizika za kardiovaskularne bolesti, nema podataka o dugoročnim posledicama. Većina pomenutih efekata nije trajna i normalizira se stanje u roku od 6-8 nedelja posle kraja upotrebe anaboličkih steroida. Nije poznato, međutim, da li se strukturne promene u srcu isto tako mogu normalizirati.

Psihološki efekti
Upotreba anaboličkih steroida može uticati na ponašanje. Povećani nivoi testosterona u krvi su povezani sa »muškim« ponašanjem, agresivnošću i povećanjem seksualne želje. Povećana agresivnost može biti korisna za treninge, ali takođe može dovesti do nasilja van teretane ili stadijona. Postoje izveštaji o nasilnom, kriminalnom ponašanju pojedinaca, koji su uzimali anaboličke steroide. Ostali neželjeni efekti anaboličkih steroida su euforija, zbunjenost, poremećaji spavanja, patološka anksioznost, paranoja i halucinacije.

small_information_items_2238

Korisnici anaboličkih steroida mogu postati zavisni od njih, sa simptomima povlačenja nakon prestanka upotrebe anaboličkih steroida. Simptomi povlačenja uključuju agresivno i nasilno ponašanje, depresije sa samoubilačkim ponašanjem, promene raspoloženja, a u nekim slučajevima i akutne psihoze. U ovom trenutku nije poznato koje pojedinci su posebno u opasnosti. Vrlo verovatno postoje velike razlike u osetljivosti medju pojedincima. Neki ljudi pokušavaju da minimiziraju povlačenje sa uzimanjem humanog horionskog gonadotropina (hCG), kako bi se poboljšala proizvodnja endogenog testosterona. Međutim, nije poznato u koliko je upotreba hCG uspešna u ublažavanju efekata povlačenja.

Dodatne nuspojave
Pored navedenih neželjenih efekata nekoliko drugih je zabelježenih. Kod muškaraca i žena često se pojavljuju akne, kao i hipertrofija lojnih žlezda, povećanje lučenja loja, gubitak kose i ćelavost. Postoje neki dokazi, da zloupotreba anaboličkih steroida može da utiče na imuni sistem, što može dovesti do pada efikasnosti sistema odbrane. Upotreba steroida smanjuje toleranciju na glukozu, dok se inzulinska rezistencija poveća. Ove promene imitiraju dijabetes tipa II. Izgleda, da su ove promene reverzibilne (da se mogu normalizirati) posle prestanka korištenja anaboličkih steroida.

Ima nekih izveštaja koji sugerišu kauzalni odnos između upotrebe anaboličkog steroida i pojave Vilmsovog tumora i karcinoma prostate. U stručnoj literaturi takođe je prijavljena i apneja. Upotreba anaboličkih steroida može uticati na funkcionisanje štitne žlezde.

Upotreba anaboličkih steroida opada tiroidno–stimulišući hormon (TSH) i proizvode štitne žlezde. Ove promene poništene su u roku od nekoliko nedelja nakon prestanka korišćenja anaboličkih steroida.

Ozbiljna posledica upotrebe AS može biti višestruka zloupotreba različitih supstanci. S jedne strane sportisti koriste različite vrste lekova u pokušaju da protivtežu nuspojave: HCG, hormone štitne žlezde , antiestrogene, antidepresive. S druge strane ljudi pokušavaju da podrži anaboličke efekte AS korišćenjem dodatnih anaboličkih hormona kao na primer: različitih vrsta AS istovremeno, hormon rasta, insulin, eritropoetin i klenbuterol.

Pošto se većina toga odvija izvan zvaničnog medicinskog kruga, verovatno je da će ova praksa dovesti do ozbiljnih stanja.  

 

Tags: body building
Copyright © 2023, Xplode Nutrition. Developed by Animat studio.